Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en praktik för att utveckla balans och harmoni mellan sinne, kropp och själ. Yogan arbetar på att lösa upp blockeringar – både fysiskt, mentalt och själsligt. Kundaliniyogans kriyas och meditationer hjälper dig att balansera det parasympatiska- och sympatiska nervsystemet, stärka immunförsvaret samt din fysiska kropp. Den hjälper dig att öka din koncentrationsförmåga, att bättre kunna hantera stress i vardagen och den skapar över tid ett inre lugn. Att praktisera yoga är att verkligen möta dig själv, på alla plan. Den hjälper dig att få syn på dina inre motstånd och försvar men även din potential, vilket leder dig bort från ett reaktivt beteende till att kunna göra medvetna val. Detta genererar i längden en inre plattform av styrka, balans och trygghet. Inre frid.

Ett kundaliniyogapass består av tre delar. Vi börjar med en kriya – en serie övningar av yogapositioner som integreras med andning och mantran. Det finns uppåt 6-8000 olika kriyas nedtecknade inom kundaliniyoga, vilket är en fördel eftersom allt är färskvara vad gäller mindet, och det är just mindet vi vill distrahera för att nå en djupare upplevelse av vårt medvetande. Vi behöver även variation för att fortsätta utvecklas, annars skapas vana och risk för stagnation. Efter kriyan följer en längre vila som ofta ackompanjeras av gong eller klangskålar. Passet avslutas med en meditation som ofta innehåller chanting av mantran. Vi har alltid slutna ögon under ett kundalinipass, vilket hjälper dig att stanna hos dig och vara med din upplevelse. Ett kundalinipass pågår i 85-90 minuter.

Ordet kundalini härstammar från det som inom den tantriska och vediska traditionen kallas för kundalinienergi. Denna energi påstås vara placera i det första chakrat, rotchakrat, nere i bäckenbotten. Kundalinienergin sägs expandera ditt medvetande, hjälpa dig till medveten närvaro – här och nu. Yogans uppgift är att väcka kundalinienergin, dess stadiga rytm sätter energin i rörelse och skapar ett flöde genom alla chakran, vilket löser upp blockeringar på ett fysiskt, känslomässigt och mentalt plan.

Yoga är sanskrit och betyder förening av den mänskliga och universella själen. Enighet mellan det lilla och det stora. Det är upplevelsen av enighet vi strävar efter och förhoppningsvis uppnår genom yogan.

Kundaliniyoga är en integrerad del av mitt dagliga liv. När jag led av utmattningssyndrom för 20 år sedan var det Kundaliniyogan som förändrade mitt sätt att leva och mitt förhållningssätt till mig själv. Jag hittade tillbaka till mig själv och livet genom min dagliga praktik. Det som enligt mig framförallt skiljer Kundaliniyoga från annan yogaform är dess transformerad meditationer och mantrasång.

Jag håller klasser i en studio på Långholmen på söndagar kl11. Jag har även retreats i Ladan under hösten 2020. Kontakta mig för mer specifik info.

“Yoga is the journey of the self

through the self to the self”

– The Bhagavad Gita