Terapi

I en terapi börjar vi i det som är, här och nu, och tar oss sen vidare dit just du behöver gå. För många innebär det en resa bakåt i tiden till barndomen, där våra relationsmönster en gång skapades. De allra flesta av oss har ett litet barn inom sig som inte blev sedd eller hörd för den hen verkligen var. Genom att läka den kontakten med oss själva ger vi oss en bättre förutsättning för fungerande relationer idag.

Imago Relationsterapi (IRT) är en terapiform som har som mål att uppnå djup, varaktig kontakt i relationen genom att lära sig medvetet lyssnande som Imago-dialogen erbjuder. Genom dialogen lär du och din partner känna varandra på ett mer autentiskt sätt genom förståelsen för varandras ursprungliga anknytningsmönster som blir synligt och därigenom varför och av vad ni triggar och triggas. Och varför just ni kan hjälpa varandra att läka!

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta

som bara kan hittas av den som gått vilse”

– Tomas Tranströmer