Know Thyself – Terapeutiska retreat i Ladan

”Know Thyself!” Att lära känna sig själv är uppmaningen vi fått från de visa genom årtusenden. Lär känna dig själv för att kunna leva din fulla potential, bortom dina sår och din historia.

“We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.”
– Joseph Campbell

Att våga släppa taget om historien – om vem jag är, hur världen fungerar och min plats i den – är väldigt utmanande. Vi är alla på en resa, en resa som förhoppningsvis för dig närmare ditt autentiska Jag. Att våga göra den resan, ge dig själv utrymme att våga möta andra delar av dig själv än de du vanligtvis uppvisar för omvärlden kräver tid, mod och trygghet. Ett terapeutiskt retreat kan vara en del av den resan.

I Ladan håller jag terapeutiska retreats samt längre workshops/program i personlig och andlig utveckling, både individuellt och i din parrelation, för dig att komma närmare din egen sanning. Det innebär att du under din vistelse hos mig gör djupa, transformerande inre arbeten. Jag arbetar utifrån ett holistiskt och transpersonellt synsätt på människan där kropp, tanke, känslor och själ hänger samman. Med metoder och tekniker sprungna ur västerländsk psykologi såsom psykosyntes och psykodynamisk anknytningsteoretisk grund, samt ur österländska traditioner så som meditation och yoga och även plantmedicin-traditioner från Amazonas djup.

En terapeutisk retreat syftar till att möta dig själv på ett djupare plan. För att verkligen nå förändring behövs upplevelse. Det är inte förrän vi upplever något, mörkret eller ljuset inom oss, som vi på riktigt kan förstå det och börja göra annorlunda. Att uppleva något är både en mental, känslomässig, själslig och kroppslig process. En Know Thyself-retreat är upplevelsebaserad. Under retreaten gör vi övningar både i grupp och individuellt för att skapa en upplevelse som på sikt kan bidra till att du kommer närmare din potential och den väg som ligger dig närmast om hjärtat.

I de flesta retreat återfinns Kundaliniyoga och meditation. Kundaliniyoga är en praktik för att utveckla balans och harmoni mellan sinne, kropp och själ. Yogan arbetar på att lösa upp blockeringar – både fysiskt, mentalt och själsligt. Yoga är sanskrit och betyder förening av den mänskliga och universella själen. Enighet mellan det lilla och det stora. Det är upplevelsen av enighet vi strävar efter och förhoppningsvis uppnår genom yogan. Kundalinimeditationer innehåller nästan alltid chanting av mantran. Vibrationen av mantran har potential att bidrar till en djupare upplevelse och kroppslig läkning.

Vid varje retreat är minst en utbildad terapeut eller psykolog närvarande. Mina främsta samarbetspartners är Hanne-Lina Drott och Jonas Pettersson

De flesta terapeutiska retreat sker helt i tystnad. Detta för att du ska få chans att höra din inre röst. Men även för att slippa det sociala ansvar vi ständigt engagerar oss i. I tystnad kan vi möta den andra i en annan typ av kontakt, som är renare och ärligare. Och vi har en chans att möta oss själva på ett djupare plan. Det finns dock alltid avsatt tid för sharing, tid att kunna dela var du befinner dig och vad du upplever just i stunden.

För mer info se: Know Thyself – Terapeutiska retreat i Ladan

”We must be willing to let go of the life we planned

so as to have the life that is waiting for us.”

– Joseph Campbell