PARTERAPI

med Imago som grund

Imago är det latinska ordet för bild. Teorin inom Imagoterapi (IRT) är att vi styrs av en inre, omedveten bild när vi söker en partner. Denna bild är präglad av våra första anknytningsmönster – relationen till våra vårdgivare. Hur blev våra behov som barn tillgodosedda av våra vårdgivare? Vilka känslor fick finnas och inte? Detta blir som en mall vi har när vi söker en partner, vår ”imago-match”. Imago-match handlar om att den partner vi finner ofta är sårad på liknande sätt som vi själva men har skapat helt andra omedvetna strategier för att överleva. Det är detta som kan bli mycket hotfullt i en relation, det är här maktkampen och kriget kan uppstå – men det är också här vi kan lära av varandra för att nå helande. Det som krävs är ett medvetandegörande. Imagoteorin beskriver en omedveten relation som en relation fylld av orealistiska fantasier och förhoppningar, där vår partner till slut blir vår fiende, eftersom vi bara upprepar våra trasiga anknytningsmönster utan en chans till förändring eftersom hela processen är just omedveten. Under terapiprocessen går vi till en mer medveten och trygg relation, där vi förstår varför vi triggas av vår partner, vad det påminner oss om från vår barndom, och hur vi genom denna information kan hjälpa varandra att hela. Fienden finns inte i den andra, den finns inom oss, som ett spöke från barndomen. Inom Imago brukar vi tala om 90-10 regeln. Om du triggas av din partner handlar det i de flesta fall till 90% om din egen historia och endast 10% om det din partner gör.

Imago-dialogen är den grundläggande tekniken i IRT. Det är en ganska strikt struktur och form som handlar om att skapa trygghet, vilket är det mest primära när vi ska nå helande. Du och din partner lär er både att uttrycka behov och att medvetet lyssna på varandra. När vi är närvarande, i kontakt och lär oss lyssna medvetet på vår partner skapar vi trygghet. Min roll som terapeut är att guida och hjälpa till med dialogen, men det primära arbetet sker mellan er som par. I er relation finns alla ingredienser och all kraft till helande. Det är där ni slutligen kan få era känslomässiga behov tillfredsställda.

”Det vi söker i kärleksförhållanden, medvetet eller inte,
är att få våra sår läkta.”

– Harville Hendrix, grundare av Imagoterapi