Individualterapi

med Psykosyntes som grund

Psykosyntesens filosofi handlar om att se helheten hos människan, allt hänger ihop – tankar, kropp, känslor och själ. Det finns ett tydligt fokus på det friska inom oss, vi är mer än våra sår och begränsningar. Men för att få syn på vår potential behöver vi ibland gå till de mörkare delarna inom oss, och möta de rädslor och försvar som blockerar oss, lära känna alla delar för att nå helheten. Bortom våra försvar finns möjligheter och ibland behöver vi hjälp för att kunna få syn på dessa möjligheter.

I en terapi börjar vi i det som är, här och nu, för att sedan ta oss vidare dit just du behöver gå. För många innebär det en resa bakåt i tiden till barndomen, där våra relationsmönster en gång skapades. De allra flesta av oss har ett litet barn inom sig som inte alltid blev sedd eller hörd för den hen verkligen var. Genom att läka kontakten med dig själv skapar du bättre förutsättningar för fungerande relationer idag. Jag arbetar med det inre barnet genom symboldrama och guidad visualisering. Jag väver ofta in meditation och avslappning när jag arbetar, då jag upplever att det ger en tryggare och mer landad utgångspunkt för djupare inre arbeten.

Kroppen är i fokus i mina terapier. Mycket av våra trauman sitter fast i kroppen. Detta arbete kan se ut på lite olika sätt beroende på den historia och de erfarenheter just du bär på. Att lära sig andas är något de flesta av oss behöver. Ett andetag kan lösa upp både känslomässiga, fysiska och mentala låsningar. Ett andetag kan skapa det där utrymmet som gör att vi går från att vara reaktiva till att kunna göra medvetna aktiva val.

Att skapa en daglig praktik är något jag uppmuntrar alla mina klienter till. Att på något sätt checka in med dig själv dagligen, om det så är i meditation, yoga eller en annan form som stämmer med just den du är. En dagliga praktik är ett fantastisk verktyg i arbetet med att hela relationen till dig själv.

”Såvida du inte lär dig möta din egen skugga,
kommer du fortsätta se den i andra,
för världen utanför dig är endast en
reflektion av världen inom dig”

– C.G. Jung