Om Åsa

Mitt intresse för människan och hennes psykologiska och andliga processer är livslångt. Det har tagit sig olika vägar och uttryck, från en början inom teater och dokumentärfilm som dramatiker och regissör, till att senare landa inom terapeutyrket.

Terapi handlar för mig om sanningssökande. Den inre, personliga sanningen, din sanning. Och eftersom det är sanningssökande vi sysslar med är just autenticitet i en terapi den grund vi måste stå på, både vad gäller mig som terapeut och dig som klient. För att nå autenticitet krävs djup närvaro och trygghet. Jag börjar därför alltid en terapisession enligt psykosyntesens tradition, med 5-10 minuters tystnad och meditation, för oss båda att landa i oss själva.

Få av oss blev som små barn speglade i allt det vi är, på grund av våra vårdgivares egna sår. Och det som inte blir speglat inom oss tror vi tyvärr är fel och vi lär oss dölja det. Det resulterar i att vi döljer det som egentligen är vårt autentiska Jag. ”Ett barn som kritiseras slutar inte älska sin förälder, det slutar älska sig själv.” En terapi handlar för mig om att återupprätta kärleksrelationen till dig själv.

Jag är certifierad Kundaliniyogalärare och har studerat och praktiserat yoga och meditation i närmare 30 år. Kundaliniyoga är en integrerad del av mitt dagliga liv. När jag led av utmattningssyndrom för 20 år sedan var det Kundaliniyogan som förändrade mitt sätt att leva och mitt förhållningssätt till mig själv. Jag hittade tillbaka till mig själv och livet genom min dagliga praktik. Det som enligt mig framför allt skiljer Kundaliniyoga från annan yogaform är dess transformerad meditationer och mantrasång, för mig väldigt mycket en andlig praktik.

Jag är grundare av och driver verksamheten Know Thyself – Terapeutiska retreat i Ladan. Jag har skapat och byggt upp denna plats under flera år utifrån en vision om en samlingsplats för oss som är filosofiskt, psykologiskt och andligt sökande. Ladan är en plats för inre utforskande, liksom en plats för gemenskap och relation – mötet, både det inre och det yttre. Vi lever i en högpulserande värld där återhämtning, introspektion, närvaro, ritualer, ceremonier och andlighet inte premieras. För mig är det värdeord.

Att våga släppa taget om historien – om vem jag är, hur världen fungerar och min plats i den – är väldigt utmanande. Vi är alla på en resa, en resa som förhoppningsvis för dig närmare ditt autentiska Jag. Att våga göra den resan, ge dig själv utrymme att våga möta andra delar av dig än de du vanligtvis uppvisar för omvärlden kräver tid, mod och trygghet. För mig personligen har det varit viktigt att alltid fortsätta detta arbete, jag blir aldrig klar, det finns alltid fler lager att skala av. Det sägs att en terapi aldrig kan komma längre än dit terapeuten själv gått, det samma gäller för en retreat. Det får mig att alltid fortsätta mitt personliga utforskande, ju längre och djupare jag färdats, desto längre och djupare kan jag guida dig.

Jag är Dipl. Psykosyntesterapeut på Psykosyntesakademin – en 4-årig terapeututbildning, inklusive 1 år handledd praktik. Jag har deltagit i diverse vidareutbildningar inom psykosyntes, så som ”Man/Woman/Human – Eros in therapy”, ”Dialogue with dreams”, ”Psychosynthesis and education”, ”Kris & krishantering”.
Jag är certifierad Imagoterapeut (IRT), samt genomfört vidareutbildning inom Imago, ”The attuned therapist” (IRT) och ”Characterological growth” (IRT).
Jag är certifierad Kundaliniyogalärare. Jag har studerat och praktiserat yoga och meditation i över 20 år. Främst Kundaliniyoga och TM, vars tekniker jag använder mig av i mina terapier.
Jag har universitetsstudier inom Filosofi.
Jag är utbildad och har en bakgrund inom teater som dramatiker och regissör.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt.

”Lögnen kommer att skada dig, även om den tycks vara till gagn;
sanningen kommer att gagna dig, även om den tycks vara till skada.”

– Arabiskt ordspråk