Om Åsa

Mitt intresse för människan och hennes psykologiska och andliga processer är livslångt. Det har tagit sig olika vägar och uttryck, från en början inom teater och dokumentärfilm som dramatiker och regissör, till att senare landa inom terapeutyrket.

Terapi handlar för mig om sanningssökande. Den inre, personliga sanningen, din sanning. Och eftersom det är sanningssökande vi sysslar med är just autenticitet i en terapi den grund vi måste stå på, både vad gäller mig som terapeut och dig som klient. För att nå autenticitet krävs djup närvaro och trygghet. Jag börjar därför alltid en terapisession enligt psykosyntesens tradition, med 5-10 minuters tystnad och meditation, för oss båda att landa i oss själva.

Få av oss blev som små barn speglade i allt det vi är, på grund av våra vårdgivares egna sår. Och det som inte blir speglat inom oss tror vi tyvärr är fel och vi lär oss dölja det. Det resulterar i att vi döljer det som egentligen är vårt autentiska Jag. ”Ett barn som kritiseras slutar inte älska sin förälder, det slutar älska sig själv.” En terapi handlar för mig om att återupprätta kärleksrelationen till dig själv.

Jag är Dipl. Psykosyntesterapeut på Psykosyntesakademin – en 4-årig terapeututbildning, inklusive 1 år handledd praktik. Jag har deltagit i diverse vidareutbildningar inom psykosyntes, så som ”Man/Woman/Human – Eros in therapy”, ”Dialogue with dreams”, ”Psychosynthesis and education”, “Kris & krishantering”.
Jag är certifierad Imagoterapeut (IRT), samt genomfört vidareutbildning inom Imago, ”The attuned therapist” (IRT) och “Characterological growth” (IRT).
Jag är certifierad Kundaliniyogalärare. Jag har studerat och praktiserat yoga och meditation i över 20 år. Främst Kundaliniyoga och TM, vars tekniker jag använder mig av i mina terapier.
Jag har universitetsstudier inom Filosofi.
Jag är utbildad och har en bakgrund inom teater som dramatiker och regissör.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt.

“Lögnen kommer att skada dig, även om den tycks vara till gagn;
sanningen kommer att gagna dig, även om den tycks vara till skada.”

– Arabiskt ordspråk